สำหรับลูกค้าที่ ต้องการ VAT สามารถโอนเงินเข้าบัญชี

ชื่อบัญชี : บริษัท กราฟฟิก บุฟเฟ่ต์ จำกัด

null
ธนาคาร : กสิกรไทย

บัญชี : กระแสรายวัน

เลขที่ : 0081571333

null
ธนาคาร : กสิกรไทย

บัญชี : ออมทรัพย์

เลขที่ : 0068375517

สำหรับลูกค้าที่ ไม่ต้องการ VAT สามารถโอนเงินเข้าบัญชี

ชื่อบัญชี : พรรษากาล ธุระมนวงศ์

null
ธนาคาร : กสิกรไทย

บัญชี : ออมทรัพย์

เลขที่ : 7732044420

null
ธนาคาร : ไทยพาณิชย์

บัญชี : ออมทรัพย์

เลขที่ : 4060348125

null
ธนาคาร : กรุงเทพ

บัญชี : ออมทรัพย์

เลขที่ : 0247075609

null
ธนาคาร : กรุงไทย

บัญชี : ออมทรัพย์

เลขที่ : 9816664712

null
ธนาคาร : กรุงศรี

บัญชี : ออมทรัพย์

เลขที่ : 4671564497

null
ธนาคาร : ทหารไทย

บัญชี : ออมทรัพย์

เลขที่ : 2142159389

หลังจากท่านได้โอนเงินผ่านธนาคารแล้ว กรุณาถ่ายใบ Payin Slip หรือหลักฐานการโอนเงินผ่านตู้เอทีเอ็ม 

ส่งมาที่

Line: @graphicbuffet หรือแจ้งผ่านทาง Email: [email protected]